S:t Afrem kyrkan

Syrisk-ortodox domkyrka i Södertälje

Kyrkans tro

Vill du veta mer om kyrkans tro? Under vår stiftets hemsida kan du läsa mer om den kristnas tro, om bibeln och bön,
Läs mer

Kyrkans struktur

Kyrkan har också en hierarki – en struktur. Kyrkan leds av Hans Helighet Patriarken och en biskop för varje stift eller ansvar. 
Läs mer

Historia

Den Syrisk Ortodoxa Kyrkan är en utav dem orientalisk ortodoxa kyrkorna och är den äldsta apostoliska kyrkan efter Jerusalem.
Läs mer

Ärkebiskopen

Stiftets första ärkebiskop H E Dioscoros Benjamen Atas vigdes till ärkebiskop den 11 februari 1996 och residerar sedan dess i S:t Afrem syrisk-ortodoxa domkyrka som är stiftets domkyrka och ligger i stadsdelen Geneta i Södertälje.
Läs mer

Swish

Skulle du vilja swisha kyrkan? Kyrkans swish nr är 1233145703 alternativt klicka på "Kopiera Swish nummret" 
Kopiera Swish nummret

Kopierat!

Kyrkans stadgar

Genom att klicka på "Läs mer" så har du möjligheten att läsa kyrkans stadgar. 
Läs mer

Våra grupper

Hos oss i S:t Afrem kyrkan finns det flera grupper som är dedikerade till att ta hand om kvinnor, barn och familjer. Dessa grupper är skapade för att erbjuda stöd och gemenskap inom vår församling. Genom olika aktiviteter och program strävar vi efter att främja välbefinnande och främja en stark andlig grund för våra medlemmar.

S:T Afrems Skola

S:t Afrem skolan är en viktig del av kyrkans liv och har sedan grundandet undervisat i det syrianska språket, det liturgiska livet och bibelkunskap. Med fyra erfarna lärare har skolan öppet varje vardag efter kvällsbönen. Eleverna uppmuntras att delta i bönen kl. 16:00 för att bli delaktiga i det andliga livet. Skolan har även en bibelskola varje fredag med syfte att stärka elevernas tro genom bibelundervisning och olika aktiviteter. Kyrkans präst och styrelse uppmuntrar föräldrar att skicka sina barn till skolan för att utbilda nästa generation.

Ungdomsförening

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) grundades av syrianska ungdomar år 1996 och är en rikstäckande organisation med 20 lokala föreningar i Sverige. Medlemmarna, som tillhör Syrisk Ortodoxa Kyrkan, engagerar sig i olika aktiviteter på det religiösa, kulturella och sociala planet. SOKU anordnar årliga evenemang som bibeltävlingar, körfestivaler och sommaraktiviteter/teologikurser. Förbundet erbjuder även utbildningar inom kyrklig och andlig inriktning, föreningsekonomi, föreningsteknik och ledarskap för att stödja de unga som är involverade i föreningarna. SOKUs kansli ger stöd och samarbete till förbundsstyrelsen, lokalföreningarna och övriga intressenter, inklusive andra syrianska organisationer och svenska myndigheter.

Söndagsskola

Söndagsskolan är en viktig del av kyrkans verksamhet där barn och ungdomar lär sig om bibeln och kyrkans lära. Genom interaktiva lektioner lär de sig olika bibliska historier och principer. Söndagsskolan fungerar även som en social plattform där de kan träffa och interagera med andra troende, vilket stärker deras självbild som syrisk-ortodoxa kristna. Utöver det har söndagsskolan en positiv inverkan på deras moraliska och etiska utveckling genom att lära ut värden som kärlek, medkänsla, respekt, rättvisa och integritet, vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut i livets utmaningar.
crossmenuchevron-down