Om oss

Församlingens andliga ledare

H. E Dioskoros Benjamin Atas

Ärkebiskopen

Fr Yusuf Atas

Kyrkans präst

S:t Afrem kyrkan - En syrisk-ortodox domkyrka

S:t Afrem är den första Syrisk ortodoxa kyrka som har byggts i modern Europeiskhistoria.
Den första gruppen med 205 flyktingar anlände till Sverige från Libanon under första halvåret 1967. Det stora flertalet inom gruppen tillhör den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och kommer från länder som Syrien, Turkiet, Irak och Libanon.Man framförde sin önskan till H. H Mor Ignatios Jakob III, patriark av Antiokia och hela Östern och överhuvud för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Damaskus/Syrien om att få en präst till Sverige som skulle ombesörja kyrkliga tjänster som själavård, gudstjänster, dop, vigsel, begravning och andra sakrament. Patriarken tillgodosåg deras önskemål genom att så 1970 skicka en egen präst, Yousef Said (avled 2012), till Sverige. Den nye prästen bosatte sig i Södertälje eftersom de flesta Syrianer bodde där, och började tjänstgöra i den första nybildade Syrisk Ortodoxa Församlingen i Sverige 1971 med säte i Södertälje Centrum.

Men i takt med den växande vågen av Syrianska immigranter till Sverige ökade även behovet av att bygga en egen kyrka som kunde rymma de Syrianer som nu hade bosatt sig i Södertälje. 1981 valde man att ansöka hos Södertälje kommun om tillstånd för bygglov av den första Syrisk ortodoxa kyrkan i Europa. 1983 stod S:t Afrem klar och redo för att ta emot sina församlingsmedlemmar. Därmed blev den första Syrisk Ortodoxa Kyrkan invigd i Sverige. Ceremoni genomfördes av biskop Afrem Abodi.

Den officiella invigningsceremonin av S:t Afrem Kyrkan genomfördes av kyrkans överhuvud, Patriarken Ignatios Zakka I Iwas. Detta var en stor händelse i Syrianernas andliga historia. Tillströmningar av det Syrianska folket runtom Sverige och andra länder deltog i denna stora dag. Sedan dess har S:t Afrem Kyrkan renoverats och genomgått olika ombyggnationer för att tillmötesgå församlingsmedlemmarnas behov. 2003, efter den stora renoveringen, utnämndes den nyrenoverade S:t Afrem Kyrkan till årets byggnad i Södertälje kommun.

När Biskop Afrem Abodi lämnade sin post i S:t Afrem Församlingen lämnade han Församlingen över till den nye biskopen, Mor Julios Abdulahad Shabo, som fick äran att installeras av Syrisk Ortodoxa Kyrkans överhuvud, Patriarken Igantios Zakka I Iwas samt olika biskopar från utlandet.

S:t Afrem Kyrkan i Södertälje har även varit väldigt aktiv med att driva igenom flera reformer för att säkerställa att Kyrkan är med i tiden och del av de Syrianska ungdomarnas framtid i diasporan. S:t Afrem är än idag förebild vad gäller utveckling och framsteg inom den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Man har demokratiskt folkvalda representanter som har till uppgift att stödja och balansera arbetet mellan den folkvalda styrelsen och de andliga ledarna. Detta har lett till en positiv strukturell förändring där man har en ökad öppenhet och transparens gentemot medlemmarna och ökad engagemang i kyrkan. Några av de grundläggande uppgifterna för styrelsen är att förvalta kyrkans kulturella och historiska arv, samt arbeta för att förnya och förankra religiösa traditioner hos medlemmar. Nedan följer några exempel på vad kyrkan har åstadkommit genom åren:
Under 1982 bildades en generalförsamlingen för alla Syrisk Ortodoxa Kyrkor. Detta initiativ togs av den dåvarande styrelsen i S:t Afrem. Generalförsamlingens roll blev att bilda en paraply organisation för alla Syriska Ortodoxa Kyrkor i Sverige.

1983 stod den nya S:t Afrem Kyrkan på plats på samma adress som idag (Klockarvägen). Beslutet om att bygga en helt ny kyrka kom då behovet av en anpassad kyrka blev allt större hos församlingsmedlemmarna. Året därpå insåg man att det dessutom fanns stora behov hos medlemmarna för plats till aktiviteter samt fester. Då investerade kyrkan i en lokal nära S:t Afrem Kyrkan.

Under 1988 tog initiativet till att bilda en hjälpfond med syftet var att kunna stödja den egna folkgruppen i mellanöstern och övriga världen. Det var detta år då Syrianska Hjälpfonden, idag kallad Suryoyo Hjälpfonden grundades. Styrelsen för S:t Afrem sökte för första gången i Sverige ett tillstånd för att bygga ett prästkapell bredvid kyrkan samt en biskopsgravplats i kyrkan då detta har varit en gammal tradition hos den Syrisk Ortodoxa kyrkan. Detta beviljades och idag finns vår första biskop, Mor Corilos Yacoub Al-Khory, begraven där.

1984 startades Sveriges första kyrkliga ungdomsförening, SOKU. Initiativet till att bilda SOKU kom för att möta ungdomars behov inom religionen och livsåskådning. Man skapade ett kyrkligt ungdomsförbund för att säkerställa församlingens ungdomars behov genom att skapa en plattform för ungdomar att mötas i.

2004 fick busshållplatsen framför kyrkan döpas om till S:t Afrems busshållplats. Initiativet togs av kyrkans styrelse och kommunordföranden deltog i namnceremonin.

2007 banade S:t Afrem vägen för kvinnliga överhuvuden inom kyrkoväsendet. Det året röstades den första kvinnan fram till att inneha ordförandeskapet i S:t Afrems Församling. Hon blev historisk som den första kvinnliga styrelseordföranden för en Syrisk Ortodox Kyrka i hela världen.

S:t Afrem Kyrkan i Södertälje har även varit aktiv med att driva igenom flera interna reformer för att trygga att kyrkan är med i tiden och del av den Syrianska befolkningen i Sverige. Redan 1982 infördes Första kvinnokommitté i S:t Afrem kyrkan. 2007 infördes nya regler vad gäller styrelse medlemmar, man införde max två mandat regeln som innebar att man som styrelse ledamot inte fick kandidera mer än två mandat. Scouterna bildades 2009 med initiativ och stöd från kyrkan.

Vidare har styrelsen för S:t Afrem Kyrkan arbetat ihärdigt för att förnyade gamla traditioner:
Sorgeperioden som enligt gamla traditioner skulle vara en lång period förkortades till max tre dagar. Detta för att underlätta för de sörjande anhöriga. Styrelsen tog även beslutet om att istället för att församlingsprästen gör hembesök till alla medlemmar under jul och påsk enligt gamla traditioner så får varje enskild medlem, om så önskas, boka ett hembesök från församlingsprästen.

Kyrkan har även infört fler Gudtjänsttillfällen vid högtider. Detta för att ge möjlighet till fler församlingsmedlemmar att kunna delta i Gudtjänsten. Även Gudstjänsttiden förkortades för att tillmötesgå medlemmarnas önskemål.

I samarbete med SOKU har S:t Afrem startat kyrkliga ungdomsträffar varje onsdag. Vidare erbjuder S:t Afrem bibelstudier för kvinnor varje torsdag.

Under S:t Afrems tid har Biskopar, Präster och Khory bidragit med sitt andliga stöd till församlingsmedlemmar. De har stöttat församlingsmedlemmar vid sorgeperioder och glädjestunder.

Följande biskopar har tjänstgjort i S:t Afrem Församlingen genom tiderna:
– Biskop Mor Timotheos Afrem Abodi 1978-1986
– Biskop Mor Julios Abdulahad Shabo 1987-1990
– Biskop Klimis Augin Kaplan 1992-1995
– Biskop Mor Dioscoros Benjamin Atas 1996-ff.

Präster som blev invigda i S:t Afrem är:
– Fader Iskeder Kilic 1984-1993
– Khory Yusuf Atas 1994-ff.

Följande präster och Khory har tjänstgjort i S:t Afrem Församlingen genom tiderna:
– Fader Yousef Said
– Khory Gabriel Aydin
– Fader Akram Hanna
– Khory Nimatalla Dabbag.

Kyrkan har idag cirka 5800 inskrivna medlemmar av vilka de flesta kommer ursprungligen från Mellanöstern. Tack vare dessa medlemmars hjälp till kyrkan i form av kyrkoskatt, frivillig bidrag och engagemang som t.ex. idéellt arbete kan kyrkan utvecklas framåt och utöva sina religiösa plikter enligt församlingens önskemål.
crossmenuchevron-down